the hanson brothers là gì - Nghĩa của từ the hanson brothers

the hanson brothers có nghĩa là

Ba anh em - Jeff, Steve và Jack Hanson - người chơi khúc côn cầu cho các thủ lĩnh Charlestown trong bộ phim năm 1977 "Slap Shot."Họ đến đội từ Iron League và hoàn toàn có thể là ba nhân vật phim thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại.Trước mỗi trò chơi, họ đã dán giấy thiếc vào đốt ngón tay bên dưới găng tay của họ.Họ hiếm khi được chơi vì họ bị hút khủng khiếp tại chính khúc côn cầu.Tuy nhiên, khi họ lên băng, trò chơi đã biến thành một cuộc cãi lộn đẫm máu, và thường bị đẩy ra khỏi trò chơi với đám đông gầm lên để đổ máu nhiều hơn.Nói cách khác, anh em nhà Hanson fucked shit lên.

Đối với nhiều người chơi khúc côn cầu ngày nay, "Hanson Brothers" cũng đồng nghĩa với "các vị thần khúc côn cầu".

Thí dụ

Anh em nhà Hanson mang Fuckin ' Đồ chơi của họ với họ.