Chủ đề: jenday

Có 1 bài viết

jenday là gì - Nghĩa của từ jenday
jenday là gì - Nghĩa của từ jenday

jenday có nghĩa làĐó là ma thuật ngày tất cả chúng ta cần giữa Thứ Bảy và Chủ Nhật.Thí dụThứ Hai, Thứ ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Jenday, ...