corrigan, tx là gì - Nghĩa của từ corrigan, tx

corrigan, tx có nghĩa là

Corrigan, TX Thị trấn nhỏ nhất ở cửa hàng tạp hóa Texas o e, một đèn đỏ .half Thị trấn là methheads nửa còn lại được lai tạo.Trường học tồi tệ nhất ở Mỹ.Tôi thà sống ở một. Nông trại bò hơn.in Corrigan, TX

Thí dụ

Tôi là từ Corrigan, TX